Advisory, budżet państwa, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy

Prezentacja na temat polityki budżetowej w 1999 roku

O projekcie:

W lutym 1999 r. Helena Góralska uczestniczyła Kijowie w seminarium nt. "Polityki Budżetowej w 1999 roku. Co utrudnia wzrost gospodarczy?" w ramach Center of Policy Excellence. Subkontakt ten był zlecony CASE przez RAND Corporation  z USA w ramach projektu finansowanego przez USAID.