Advisory, Europe, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego

W marcu 2002 roku Stanisława Golinowska oraz Małgorzata Jakubiak recenzowały na potrzeby UNDP Raport za 2001 rok dla Polski zatytułowany "Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego".