Labor market, social policy and social services

FOSTER - Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców

Jak radzić sobie w życiu codziennym wykorzystując cyfrowe technologie? Na to pytanie odpowiada projekt FOSTER skierowany do wychowanków polskich domów dziecka w wieku 13-18 lat oraz ich opiekunów. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej oferty edukacyjnej dla wychowanków i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększającej kompetencje młodzieży w zakresie funkcjonowania w dzisiejszym, szybko zmieniającym się cyfrowym świecie.

Projekt FOSTER zajmuje się w szczególności dwoma obszarami. Są to:

 1.     edukacja w zakresie działania na rzecz dobra dzieci;
 2.     rozwój inkluzywnej edukacji.

Efektem projektu będzie:

 1. zmniejszenie ekonomicznych i społecznych nierówności między młodymi ludźmi w obecnym momencie oraz na przestrzeni ich życia;
 2. zwiększenie polskiego potencjału wiedzy, jako że jest to pierwsza taka oferta edukacyjna skierowana do młodzieży objętej pieczą zastępczą;
 3. wsparcie instytucjonalnej współpracy w zakresie edukacji między Polską a Islandią dzięki przekazaniu wiedzy i dobrych praktyk przez islandzkiego partnera specjalizującego się w cyfrowej, inkluzywnej edukacji i edukacji dotyczącej systemu opieki społecznej.

Działania w ramach projektu obejmują wszystkich decydentów, którzy zwiększają jakość i skuteczność rezultatów projektu. Projekt przyczynia się do realizacji celów uzgodnionych między partnerami, ponieważ:

 1. proponowana zawartość oferty edukacyjnej jest innowacyjna. Według naszej wiedzy w Polsce nie ma materiałów edukacyjnych, które wspierają rozwój umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w cyfrowym świecie;
 2. transfer wiedzy z Islandii pozwala na stworzenie zestawu materiałów edukacyjnych do wykorzystania wśród młodzieży wykluczonej społecznie;
 3. oferta włącza wykorzystanie nowych technologii w proces edukacji i tworzy nowe metody nauczania (opierające się na interaktywności i wykorzystaniu gier) w środowiskach, w których te metody dotychczas nie istniały, wspierając w ten sposób inkluzywność w edukacji.

W ramach projektu opracowano zestaw narzędzi dla uczniów i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, które koncentrują się na pięciu obszarach tematycznych:

 1. Cyfrowy ślad i tożsamość
 2. Prywatność i bezpieczeństwo
 3. Relacje i komunikacja
 4. Mowa nienawiści, hejt
 5. Zarządzanie finansami

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi:

Zrzut ekranu 2023-01-11 005541   Zrzut ekranu 2023 - 2

Partnerzy w ramach projektu: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (Polska), CTS Customized Training Solutions (Polska), Kara Connect (Islandia)

Finansowanie projektu: Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 87 564,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

www.eeagrants.org