Opracowanie prognozy rozwoju przemysłu drzewnego w Polsce w kontekście zmian regulacyjnych w handlu krajowym i międzynarodowym

 

06.2015 - 07.2015

Opis projektu 

Projekt dotyczy analizy polskiego rynku drewna i przemysłu drzewnego – jego rozwoju w ciągu ostatnich lat i obecnego stanu w porównaniu do wybranych krajów europejskich (Szwecja, Finlandia, Niemcy, Litwa, Bułgaria, Słowacja). W ramach projektu CASE dokonuje analizy różnych polityk funkcjonujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do przemysłu drzewnego, w tym strukturę rynku drewna. Analiza dotyczy również prognozy rozwoju rynku drewna i przemysłu drzewnego według różnych scenariuszy.

Rezultatem badania przeprowadzonego przez CASE będzie raport analizujący przeszłość i przyszłość rynku drewna oraz przemysłu drzewnego w Polsce. CASE przedstawia w nim precyzyjne dane na temat potencjalnego rozwoju tego sektora, przyjmując różne scenariusze. Raport ma też dostarczyć zestawu konkluzji wskazujących, jakie polityki mogą być najbardziej efektywne we wspieraniu rozwoju przemysłu drzewnego w Polsce.

Sponsor: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego