Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Research

Kopalnie metali – studium przypadku

Opis projektu

W ramach tego projektu CASE przygotowało studium przypadku na temat KGHM Polska Miedź S.A. – jednego z największych producentów miedzi i srebra na świecie. Analizą objęto obszary produkcji i działalności KGHM, ład korporacyjny spółki, jej relacji z rządem i parlamentem, jak również przeprowadzono analizę SWOT. Szczególny nacisk położono na kwestie związane z własnością i historią prywatyzacji spółki. CASE zbadało skuteczność przeprowadzonej prywatyzacji, biorąc pod uwagę wyniki spółki po całym procesie. Przeanalizowano również wyzwania napotkane podczas prywatyzacji oraz wnioski, jakie należało z niej wysnuć. Konkluzje z przeprowadzonej analizy mogą być pomocne w procesach prywatyzacyjnych innych kopalni metali na całym świecie, w szczególności w przypadku kompleksu górniczego Trepca w Kosowie, który zlecił wykonanie badania.

 

Instytucja zamawiająca

Komisja Parlamentarna na rzecz Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury, Handlu i Przemysłu Republiki Kosowa