07 Lut 2003

Konkurencyjność reform podatkowych - Polska na tle innych krajów

Tematem 68. seminarium BRE-CASE była "Konkurencyjność reform podatkowych - Polska na tle innych krajów". Seminarium zorganizowała Fundacja CASE, we współpracy z BRE Bankiem SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie we wrzeniu 2003 r.