05 Wrz 2017
Zeszyty mBank-CASE

Kapitalizm oligarchiczny w Rosji: stagnacyjny ale stabilny

Anders Åslund przedstawia model gospodarczy prezydenta Putina, analizuje sytuację gospodarczą Rosji w ostatnich latach i omawia trzy główne aspekty rosyjskiej gospodarki: świetną politykę makroekonomiczną, znaczenie energii oraz wpływ zachodnich sankcji od 2014 roku. Końcowa część przedstawia próbę odpowiedzi na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo przeprowadzenia w Rosji poważnych reform rynkowych.

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ

 

moscow-1927098_1280

Source: Pixabay