01 Lut 2003 - 01 Lut 2005

Doświadczenia transformacji na Ukrainie: siły wspierające reformy w państwie zdominowanym przez grupy interesów


Opis projektu:

Powyższy projekt badawczy był częścią międzynarodowego projektu Global Development Network (GDN) zatytułowanego "Zrozumieć reformy", w ramach którego przygotowane są raporty, analizujące przyczyny sukcesów i porażek w przeprowadzaniu reform społecznych i gospodarczych w trzydziestu krajach.

Celem opracowania, realizowanego przez CASE Ukraina, jest wszechstronna analiza reform przeprowadzonych w tym kraju w latach 1991-2001, dzięki której możliwe będzie wskazanie czynników determinujących ich przebieg, na tle doświadczeń pozostałych krajów przechodzących transformację i krajów rozwijających się. Autorzy projektu sądzą, że kluczem do odpowiedzi na szereg pytań, dotyczących reform na Ukrainie, jest przyjęcie koncepcji państwa przywłaszczonego przez grupy interesów oraz założenie, że reformy w latach 1991-2002 były wynikiem gry prowadzonej pomiędzy tymi grupami.

W dwuletnim projekcie, koordynowanym przez Vladimira Dubrowskiego, oprócz ekspertow CASE  uczestniczyli William Graves (The Bryant College), Oleksij Haran (School for Policy Analysis of the Kyiv-Mohyla Academy), Ewhen Golovakha (The Democratic Initiatives Foundation) oraz Oksana Novoseletska (CASE Ukraina).
Krótkie omówienie reform na Ukrainie, główne założenia badawcze oraz metodologia badań opisane są w załączonym dokumencie.