Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Kazachstan, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization

Doradztwo makroekonomiczne dla Prezydenta Kazachstanu

Opis projektu:

Projekt doradztwa dla Prezydenta Kazachstanu Nazarbajewa dotyczył polityki monetarnej i fiskalnej, systemu podatkowego, polityki społecznej, systemu bankowego, handlu zagranicznego oraz promocji inwestycji zagranicznych. Zespołem kierował Marek Dąbrowski. Zespół ekspertów CASE przygotował raport pt. "Zagadnienia polityki makroekonomicznej, stosunków gospodarczych z zagranicą i restrukturyzacji sektora bankowego" (w języku rosyjskim i angielskim), który był dyskutowany w trakcie międzynarodowej konferencji w Ałma Acie w dniach 22-23 maja 1996 r., a następnie przekazany Prezydentowi Nazarbajewowi.