Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Kirgistan, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Publikacje zewnętrzne, UNDP

Developing Capacity through Technical Cooperation. Country Experiences

W październiku 2002 roku opublikowany został przez UNDP raport pt. Developing Capacity through Technical Cooperation. Country Experiences, omawiający wpływ pomocy zagranicznej na rozwój sześciu krajów. Rozdział dotyczący pomocy dla Kirgistanu został przygotowany przez ekspertów CASE oraz CASE-Kirgistan pod kierunkiem Jacka Cukrowskiego i opierał się na wynikach projektu realizowanego wspólnie przez te instytucje w latach 2000-2001. Projekt, finansowany przez UNDP zatytułowany był "Reforming Technical Cooperation for Capacity Development".