18 Paź 2019

CASE na Tatra Summit

W dobie dynamicznych zmian w gospodarce światowej inteligentne opodatkowanie jest bardzo ważne dla rozwoju i dobrobytu gospodarczego. W tegorocznej konferencji GLOBSEC Tatra Summit inteligentne rozwiązania dopasowane do potrzeb poszczególnych państw członkowskich stały się tematem dyskusji grupy fokusowej.

- Tym, czego biznes w Europie teraz potrzebuje, jest przewidywalność i stabilność, które umożliwią rozwój i zwiększanie konkurencyjności. Harmonizacja jest bardzo ważnym aspektem, który należy uregulować. Harmonizacja nie oznacza jednak  „zrównania”. Należy ją rozumieć jako narzędzie do koordynacji procesów: harmonizację definicji i wymiany informacji w celu zapewnienia takiego samego traktowania produktów w całej UE. Harmonizacja podatków w całej Unii może jednak mieć również negatywne konsekwencje. W przypadku podatku akcyzowego mogłaby zwiększyć skalę zjawiska nielegalnego handlu i źle wpłynąć na konkurencyjność –  mówił dr Grzegorz Poniatowski, wiceprezes i dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE w trakcie panelu „Inteligentne opodatkowanie w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej”

Konferencja Tatra Summit jest jednym ze sztandarowych projektów organizacji GLOBSEC. Odbywa się co roku i stanowi dla ekspertów okazję do odbycia owocnych dyskusji politycznych na temat przyszłości Europy. Grupa fokusowa „Inteligentne opodatkowanie w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej” spotkała się 12 października 2019 r.