05 Mar 2019

CASE: luka w VAT spadła do 7,2% w 2018 roku

 Według szybkich szacunków CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, luka w VAT w Polsce spadła z 14,7% w 2017 r.  do 7,2% w 2018 r. To oznacza, że w ciągu dwóch lat luka zmniejszyła się z 36,9 miliardów złotych  w 2016 r. do 13,8 miliardów złotych w 2018 r. (spadek aż o 13.6 punktu procentowego).

Nasze szacunki oparliśmy na danych GUS, Ministerstwa Finansów oraz pełnych szacunkach luki w VAT z 2016 r., które opracowaliśmy dla Komisji Europejskiej, a także na założeniu stałej efektywnej stopy podatkowej w okresie 2016-2018. Pełne szacunki luki będę opublikowane przez KE w późniejszym terminie.

Luka w VAT to różnica między zobowiązaniami z tytułu VAT, a tym co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. W skład luki wchodzi szereg zjawisk, w tym unikanie opodatkowania, uchylanie się od płacenia podatków oraz nadużycia, które w ostatnich latach w Unii Europejskie przybrały formę tzw. karuzeli VAT-owskich, wykorzystujących ciąg powiązanych podmiotów, firmy słupy i opodatkowanie stawką zerową handlu wewnątrzwspólnotowego.

- Tak szybki spadek luki nie był obserwowany w żadnym kraju UE w ostatnich latach, a luka w VAT zmalała w Polsce do poziomu notowanego w 2016 roku w Austrii, Danii czy Finlandii.  Wyższa ściągalność VAT w Polsce jest wyraźnie związana ze wzrostem dyscypliny płacenia podatków i spadkiem  skali wyłudzeń. Systemy informatyczne wdrożone przez MF miały w tym niewątpliwe zasługi. Optymistyczne dane dotyczące dochodów i zwrotów VAT wskazują na sukces, ale również pokazują, że dużym wyzwaniem będzie dalsza szybka poprawa ściągalności VAT – mówi dr Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE i kierownik zespołu przygotowującego raport na zlecenie KE.

luka

 

CASE od 2012 roku liczy lukę w VAT na zlecenie Komisji Europejskiej. Z ubiegłorocznego raportu, który dotyczył luki w  2016 r., wynika iż 22 kraje UE, w tym Polska, zmniejszyły lukę. Unijna luka zmalała o ponad 10 mld euro w porównaniu do 2015 r. i o ponad 20 mld euro w stosunku do 2012 r. W ujęciu procentowym oznacza to spadek luki z 13,2 proc. w 2015 r. do 12,3 proc. w 2016 r. Jest to najlepszy wynik od 2012 r. W przypadku Polski luka VAT w 2016 r. zmniejszyła się o 3,5 punktu procentowego w porównaniu do 2015 r., co stanowiło 5,5 mld złotych.

 

Raport dla KE do pobrania: LINK

Komunikat na stronach Komisji Europejskiej: LINK

 

 

Zdjęcie: LendingMemo under CC 2.0, Flickr