01 Lis 2013 - 02 Lis 2013

Analiza ilościowa luki w VAT (VAT gap) w 27 krajach UE (aktualizacja 2012-2013)

11.2013 - 05.2015

Projekt jest kontynuacją badania "Analiza ilościowa luki w VAT (VAT gap) w 27 krajach UE", przeprowadzonego w 2013 r. przez CASE w ramach konsorcjum pod przewodnictwem CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Celem projektu jest aktualizacja rezultatów badań nad luką w VAT na lata 2012 i 2013, oraz rozszerzenie zasięgu geograficznego badania na nieuwzględnione w poprzednim studium kraje członkowskie Unii Europejskiej (Cypr i Chorwacja).


CASE jest zaangażowane we wszystkie fazy projektu:

i) Opracowanie metodologii,
ii) Zebranie danych dla 28 państw UE,
iii) Obliczenie luki w VAT dla 28 krajów UE,
iv) Analiza rezultatów i identyfikacja trendów,
v) Oragnizacja seminariów we współpracy z władzami krajowymi,
vi) Raport końcowy - aktualizacje za lata 2012 i 2013.