01 Maj 2015 - 02 Maj 2015

Zakup obligacji skarbowych oraz uzgodnienia w sprawie podziału ryzyka – konsekwencje dla polityki monetarnej w strefie euro

05.2015 - 06.2015

Opis i cele projektu:

W marcu 2015 r. Europejski Bank Centralny rozpoczął zakup obligacji emitowanych przez rządy, agencje i instytucje UE. W związku ze skalą programu, którego wartość wyniesie około 1,1 biliona euro do września 2016 roku, czyli około 60 mld euro miesięcznie, podnoszona jest kwestia możliwości znalezienia wystarczającej ilości obligacji skarbowych, które miałyby być zakupione bez ryzyka, że dojdzie do spadku rentowności. Duża część rządowych papierów wartościowych należących do kluczowych krajów strefy euro (Niemcy i Francja) wykazuje obecnie ujemne wartości.

Celem projektu jest dokonanie analizy głównych cech rynku obligacji skarbowych w państwach strefy euro, takich jak ich wielkość czy struktura, oraz analiza potencjalnego ryzyka finansowego, który Eurosystem może ponieść w związku z bardzo niską rentownością i możliwym deficytem obligacji skarbowych.

Sponsor: Parlament Europejski