Tomasz Tratkiewicz

Starszy Ekonomista

Tomasz Tratkiewicz jest starszym ekonomistą w CASE i wykładowcą na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w makroekonomii, polityce fiskalnej i podatkowej. Przed dołączeniem do CASE pracował w Ministerstwie Finansów w departamencie podatku od towarów i usług (ponad siedem lat jako dyrektor tego departamentu), gdzie odpowiadał m.in. za projektowanie i interpretowanie przepisów o podatku od towarów i usług. Uczestniczył również w pracach w obszarze VAT w OECD i Komisji Europejskiej (m.in. jako członek Komitetu ds. VAT). Tomasz Tratkiewicz był również bezpośrednio zaangażowany w polskie sprawy z obszaru VAT rozpatrywane przez TSUE. Tomasz Tratkiewicz uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z obszaru VAT (w ujęciu prawniczym i ekonomicznym), posiada również tytuł doradcy podatkowego.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE