27 Cze 2015

Współpraca regulacyjna w ramach TTIP

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), porozumienie o wolnym handlu będące obecnie w fazie negocjacji pomiędzy USA i Unią Europejska, budzi wiele kontrowersji społecznych i posiada zarówno wiernych zwolenników, jak i zaciekłych przeciwników. Artykuł analizuje aspekt TTIP o kluczowym znaczeniu, czyli współpracę regulacyjną.

 

Artykuł Jana Teresińskiego ukazał się w World Commerce Review i jest dostępny tutaj.