Global/Multiregional, handel zagraniczny, Inne, strefa wolnego handlu, Trade, economic integration and globalization, TTIP

Współpraca regulacyjna w ramach TTIP

 
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), porozumienie o wolnym handlu będące obecnie w fazie negocjacji pomiędzy USA i Unią Europejska, budzi wiele kontrowersji społecznych i posiada zarówno wiernych zwolenników, jak i zaciekłych przeciwników. Artykuł analizuje aspekt TTIP o kluczowym znaczeniu, czyli współpracę regulacyjną.
 
Artykuł Jana Teresińskiego ukazał się w World Commerce Review i jest dostępny tutaj.