Zeszyty mBank-CASE

Więcej za mniej: jaki system podatkowy dla Polski

Publikacja poseminaryjna ma na celu zainicjowanie dyskusji nt. systemu podatkowego dla Polski. Chodzi o przedstawienie ram, w których powinno się analizować obecny system podatkowy i wnioskować, jakie zmiany są w nim konieczne przy przyjęciu długiego horyzontu. Prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, omówia system podatkowy w świetle wyzwań stojących przed Polską gospodarką w perspektywie 20 latDr Jarosław Neneman, adiunkt na Uczelni Łazarskiego, przedstawia założenia dotyczące planowanego projektu naukowego mającego na celu zbadanie, jak efektywnie wykorzystać system podatkowy w Polsce. Dr hab. Michał Myck, dyrektor i członek zarządu CenEA - Centrum Analiz Ekonomicznych, omawia cechy, jakie – według teorii i wyników badań naukowych - powinien mieć optymalny system podatkowy, co oczywiście odnosi się także do polskiego systemu podatkowego.

 

PRZECZYTAJ PUBLIKACJĘ

 

money-2724241_1920