30 Sty 2024
Financial sector, Zeszyty mBank-CASE

Polska gospodarka 2023 i dalej: Jak naprawić kredyt mieszkaniowy

Tematem publikacji stanowiącej pokłosie dyskusji ekspertów, która odbyła się 30 marca 2023 roku, są kredyty mieszkaniowe w Polsce. Publikacja ma na celu, po pierwsze, omówienie stanu kredytów mieszkaniowych (na koniec pierwszego kwartału 2023 r.), który jest efektem (a) regulacji prawnych i (b) rozwiązań instytucjonalnych oraz (c) procesów finansowania kredytów mieszkaniowych w dłuższej przeszłości, a ostatnio także (d) wysokiej inflacji ograniczającej skalę akcji kredytowej banków oraz zainteresowania ze strony klientów banków. Po drugie, przedstawienie rekomendacji, których zastosowanie może naprawić niedobrą dziś sytuację. 

Wszystkie postulaty przedstawione i uzasadniane w tej publikacji prowadzą do jednej ogólnej rekomendacji: odpowiedź na obecne słabości nie leży w pojedynczych zmianach, konieczne jest wprowadzenie nowego systemu rynku kredytów mieszkaniowych. Ten nowy system ma być (a) elastyczny, (b) wolny od ryzyka prawnego, jednocześnie (c) lepiej zabezpieczony przed ryzykiem rynkowym, (d) ma też zawierać bogatszą ofertę produktową. Na takim rynku (e) państwo, jako regulator, ma ingerować ex-ante, a nie tylko ex-post (jak to się działo w Polsce w ostatnich 20 latach), a (f) klienci mają dysponować niezbędnym minimum wiedzy finansowej, w pierwszym rzędzie dotyczącej świadomości ryzyka związanego z kredytami mieszkaniowymi, które z natury rzeczy są długoterminowe. 

Spis treści

Ewa Balcerowicz - Wstęp s. 5-9

Dariusz Filar - Rozdział 1. Czy można liczyć na banki w finansowaniu zakupu mieszkań: stan sektora i lekcje z lat 2004–2023 s. 10-22

Andrzej Reich - Rozdział 2. Jaki powinien być nowy model rynku kredytów mieszkaniowych? s. 23-34

Michał Polasik - Rozdział 3. Zrównoważona hipoteka – odpowiedź na aktualne wyzwania polskiej gospodarki s. 35-53

Załącznik s. 54

 

Przeczytaj/pobierz całą publikację