Global/Multiregional, Research, Trade, economic integration and globalization

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji

CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych prowadzi badania dotyczące potencjalnych skutków gospodarczych związanych z Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Inicjatorem badań jest Światowy Instytut Handlu (WTI). Poruszają one szereg tematów, min. wpływ TTIP na konsumentów oraz na małe i średnie przedsiębiorstwa, a także efekty społeczne i środowiskowe porozumienia. Analiza CASE koncentruje się na aspektach regulacyjnych partnerstwa i kwestiach ochrony społecznej związanych z partnerstwem.

Sponsor: Światowy Instytut Handlu (WTI)