Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy

Strategia gospodarcza Turkmenistanu

Opis projektu:

W ramach misji UNDP, Mirosław Gronicki uczestniczył w opracowaniu strategii gospodarczej Turkmenistanu. Doradztwo dla Ministerstwa Gospodarki i Narodowego Instytutu Statystyki i Prognozowania Turkmenistanu (Turkmenstatprognoz) dotyczyło między innymi problemów metodologicznych, związanych z niedoskonałą bazą statystyczną, wielością kursów walutowych oraz wysoką inflacją.