06 Lut 2008

Rozwój bankowości transgranicznej a konkurencyjność sektora bankowego w Polsce

Streszczenie

O bankowości transgranicznej i konkurencyjności sektora bankowego w Polsce dyskutowali paneliści i goście 99. seminarium z cyklu BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w grudniu 2008 r. Organizatorzy do wygłoszenia referatów zaprosili: Jadwigę Zarębę, eksperta CASE; mecenasów Jacka Czabańskiego i Piotra Gałuszyńskiego z kancelarii prawnej White & Case oraz Tadeusza Parysa, dyrektora Departamentu Licencji Bankowych Pionu Nadzoru Bankowego Komisji Nadzoru Finansowego.

Zasada jednolitej licencji, czyli tzw. paszport europejski, obowiązująca w Unii Europejskiej oraz w państwach z nią stowarzyszonych (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein oraz Islandia) umożliwia prowadzenie działalności bankowej w formie oddziałów banków zagranicznych bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek zgód regulatorów krajowych. Jeśli instytucja kredytowa uzyskała zgodę na świadczenie usług w swoim kraju macierzystym, może działać również na terenie innych krajów UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zarówno w formie operacji transgranicznych, jak i poprzez swój oddział...