Nauka:
  • dr ekonomii - Instytut Organizacji i Zarządzania ORGBUD
  • tytuł magistra -  Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Dodatkowe kursy:
North Western University KELLOG, Zarządzanie strategiczne instytucjami finansowymi - kurs dla kadry kierowniczej 

Języki:

angielski (dobry), polski (ojczysty), rosyjski (dobry)

JADWIGA ZARĘBA


Specjalizacja: 
sektor bankowy, prywatyzacja, finanse

Doświadczenie:

  • 15-letnie doświadczenie w bankowości, w tym 10 lat na stanowiskach kierowniczych (Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych, Dyrektor Banku, Członek Zarządu odpowiedzialny za bankowość inwestycyjną). Obecnie konsultant w Banku BPH.

  • Współpraca z Bankiem Światowym i Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości w organizowaniu finansowania projektów inwestycyjnych.

  • Zaangażowanie w proces prywatyzacji Banku poprzez ofertę publiczną.

  • Współpraca z bankami inwestycyjnymi i agencjami ratingowymi w realizacji dwóch strategicznych projektów: prywatyzacji banku oraz emisji obligacji zamiennych na europejskim rynku kapitałowym 


Publikacje CASE