banki, Europe, Financial sector, Institutional reforms, integracja, UE, Unia Europejska, Zeszyty mBank-CASE

Integracja europejskiego rynku finansowego - Zmiana roli banków krajowych

Wprowadzenie

W najbliższej przyszłości europejska bankowość i rynki finansowe będą pod wpływem dwóch głównych inicjatyw regulacyjnych. Pierwszej, określanej jako Financial Services Action Plan (FSAP), której zadaniem jest przegląd i uzupełnienie istniejących ram prawnych w celu zwiększenia integracji i efektywności europejskiego rynku finansowego. Drugiej, określanej mianem Basel II, której celem jest doskonalenie regulacji ostrożnościowych w bankowości, a której wdrożenie w Unii Europejskiej ma nastąpić na podstawie dyrektywy CAD III (Capital Adequacy Directive).