Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Labor market, social policy and social services, Post-communist transition and development issues

Regionalny Raport nt. Rozwoju Społecznego - Wspólnota Niepodległych Państw


Kraje objete projektem:

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan


Partnerzy:

Institute for the Economy in Transition (IET, Moscow)

CASE Kirgistan

CASE Ukraina

Centrum Badawcze IPM

 

Sponsor:

UNDP, Biuro Regionalne ds. Europy i WNP