Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Post-communist transition and development issues

Regionalna strategia działalności UNDP w krajach Azji Centralnej

Opis projektu:

Na zlecenie Biura ds. Europy i WNP UNDP Marek Dąbrowski uczestniczył we wrześniu 2002 roku w misji programowej UNDP w Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie, mającej na celu przygotowanie średniookresowej strategii działalności UNDP w tym regionie. Spotkania z przedstawicielami rządów, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych i międzynarodowych donorów w tych krajach zaowocowały przygotowaniem rozdziału pt. "Wspieranie reform gospodarczych" raportu pt. "Strategia UNDP dla Azji Centralnej". Dodatkowe zadanie w ramach tej samej misji dotyczyło konsultacji i przygotowania uwag do projektu Narodowej Strategii Walki z Ubóstwem na lata 2003-2005 w Kirgistanie.