Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macedonia, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, UNDP

Przegląd funkcjonalny Ministerstwa Rozwoju

Misja Marka Dąbrowskiego w Macedonii w listopadzie 1999 r., sfinansowana została przez UNDP. Jej zadaniem był przegląd funkcjonalny Ministerstwa Rozwoju i opracowanie koncepcji jego reorganizacji.