Advisory, budżet państwa, Macroeconomics and macroeconomic policy, Mongolia, Other Regions, polityka fiskalna

Projekt wsparcia polityki ekonomicznej

Opis projektu:

W ramach projektu finansowanego przez USAID i realizowanego przez Development Alternatives, Inc. Marek Dąbrowski i Jarosław Bauc w trakcie misji doradczej w Ułan Bator w okresie 21.10.-12.11.1996 r. przygotowali dla rządu Mongolii raport, dotyczący polityki fiskalnej i projektu budżetu na 1997 r. ("Fiscal Policy in Mongolia - Evaluation of the Current Situation and Suggested Directions of Reforms (Preliminary Findings"). Dokument ten dostępny jest na stronie CASE w jęz. angielskim.