Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy

Projekt UNDP dot. analiz i szkolenia w zakresie polityki makroekonomicznej

Opis projektu:

W latach 1996-1997 Marek Dąbrowski uczestniczył jako konsultant w projekcie UNDP dot. analiz i szkolenia w zakresie polityki makroekonomicznej, w ramach którego była zorganizowana m.in. seria  seminariów szkoleniowych dla pracowników administracji państwowej i pracowników nauki (wrzesień 1996 r.) oraz konferencja międzynarodowa w styczniu 1997 r.

Jednym z efektów tego projektu było utworzenie w styczniu 1998 r. Centrum Badań Ekonomicznych (Center for Economic Research, Centr Ekonomicheskikh Issledovanij - www.cer.uz), który stał sie partnerem CASE w późniejszych przedsięwzięciach.