Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka gospodarcza, Trade, economic integration and globalization, Uzbekistan

Program analiz z zakresu polityki gospodarczej

Opis projektu:

Finansowany przez Bank Światowy, a organizowany przez Centrum Badań Ekonomicznych (CER) "Program analiz z zakresu polityki gospodarczej" obejmował serię seminariów szkoleniowych dla wyższych urzędników administracji państwowej i pracowników naukowych w Uzbekistanie. W ramach tego projektu Jerzy Osiatyński prowadził w maju i czerwcu 2000 r. dwutygodniowe seminarium nt. reformy polityki podatkowej i administracji podatkowej, a Marek Dąbrowski - dwutygodniowe seminarium nt. zadłużenia zagranicznego i zarządzania długiem zagranicznym.