Armenia, Azerbejdżan, Bank Światowy, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Gruzja, handel zagraniczny, Mołdowa, Research, Trade, economic integration and globalization

Profile reżimów handlu zagranicznego Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji i Mołdowy

Opis projektu:

W ramach projektu przeprowadzono analizę wyników handlu zagranicznego, reżimów handlowych, procesów liberalizacji w ramach WTO oraz porozumień dwustronnych. Zdefiniowano także bariery rozwoju wymiany handlowej w tych krajach. W. Paczyński spotkał się z przedstawicielami rządów krajów objętych badaniem, a także z przedstawicielami biznesu, instytucji międzynarodowych oraz lokalnych ośrodków analitycznych. Wyniki badań zostały wykorzystane w ramach Inicjatywy WNP-7 (The CIS-7 Initiative) skierowanej do 7 najuboższych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.

Artykul The Integration of Low-Income CIS Members in the World Trading System wykorzystujący wyniki badań CASE był prezentowany w grudniu 2002 r. w czasie Trzeciego Forum redukcji ubostwa w krajach WNP-7 w Almaty oraz na konferencji WNP-7 w Lucernie  w styczniu 2003 r.

Sponsor:

Bank Światowy