10 Maj 2024
CASE Policy Briefs, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector

Jak programy gwarancji kredytowej mogą ułatwić dostęp do finansowania dla firm z kapitałem białoruskim w UE

Policy paper proponuje rozwiązania mające ułatwić firmom z udziałem białoruskich właścicieli w UE dostęp do finansowania. Proponuje wykorzystanie globalnych programów gwarancji kredytowej jako inspiracji. Takie programy miałyby rozwiązać problemy, takie jak brak historii kredytowej lub zabezpieczenia, które często utrudniają działalność białoruskim przedsiębiorstwom w UE.

Zaproponowano dwie główne koncepcje. Jedną z nich jest międzynarodowy program gwarancji kredytowej, wspierany przez Komisję Europejską, który miałby zwiększyć pewność instytucji kredytowych udzielania pożyczek firmom z udziałem białoruskich właścicieli. Druga idea zakłada utworzenie przez Stowarzyszenie Białoruskich Biznesmenów za Granicą (ABBA) programu wzajemnych gwarancji. Program ten miałby wykorzystywać zasoby białoruskich emigrantów do gwarantowania pożyczek, wspierając tym samym przedsiębiorstwa na uchodźstwie i przyczyniając się do rozwoju gospodarek krajów przyjmujących.

Ogólnie rzecz biorąc, celem dokumentu jest zachęcenie białoruskich przedsiębiorców do inwestowania w UE oraz ułatwienie im odniesienia sukcesu w nowym otoczeniu.

 

Przeczytaj dokument