Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Global/Multiregional, kryzys finansowy, kryzys gospodarczy, kryzys rosyjski, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Rosja, Zeszyty mBank-CASE

Perspektywy gospodarki światowej i polskiej po kryzysie rosyjskim

Jedną z prób oceny realnych skutków kryzysu rosyjskiego było 40 seminarium, zorganizowane wspólnie przez Fundację Naukową CASE oraz BRE Bank SA w ramach regularnego cyklu spotkań panelowych, które odbyło się w Warszawie 7 stycznia 1999 r.