03 Gru 2012 - 04 Gru 2012

Oszacowanie korzyści gospodarczych, wynikających z budowy oraz funkcjonowania nowej kopalni rudy cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim

12.2012 - 02.2013

Opis projektu:

W wyniku prac poszukiwawczo-geologicznych prowadzonych w powiecie zawierciańskim uzyskano obiecujące szacunki wskazujące na występowanie w jego granicach znaczących złóż rud cynku i ołowiu. Obecność surowca w regionie może stać się przyczyną inwestycji w kopalnię tych rud, o ile jego wydobycie okaże się ekonomicznie uzasadnione. Inwestycja o tak dużej skali, może wywołać szereg konsekwencji ekonomicznych dla mieszkańców oraz gospodarki regionu.

Cel projektu:

Raport skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem gospodarczym powiatu zawierciańskiego i podregionu sosnowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem władz  samorządowych.

 

Rola CASE:

W raporcie sporządzonym  przez ekspertów CASE przedstawione zostały potencjalne korzyści gospodarcze związane z powstaniem oraz funkcjonowaniem kopalni w horyzoncie 15 lat od rozpoczęcia jej budowy. W analizie uwzględniono zarówno korzyści lokalne makroregionu i powiatu oraz korzyści krajowe w sferze produkcji, rynku pracy oraz dochodów budżetowych. Dla wymienionych jednostek rachunków regionalnych oszacowania zawierają między innymi: liczbę nowych miejsc pracy, dodatkowe dochody z podatków oraz przyrost wartości dodanej w sektorze przedsiębiorstw. Szacunki efektów gospodarczych wykonano  na podstawie założeń technicznych i finansowych projektu inwestycyjnego opracowanych przez CASE-Doradcy.


Partnerzy:
CASE-Doradcy