Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Kosowo, kryzys gospodarczy, Macedonia, Macroeconomics and macroeconomic policy, UNDP

Ocena skutków kryzysu w Kosowie dla gospodarki Macedonii

O projekcie:

Z inicjatywy UNDP w kwietniu 1999 r. Marek Dąbrowski przebywał w Skopje z misją doradczą dla rządu Macedonii. Jego raport poświęcony był ocenie skutków kryzysu w Kosowie dla sytuacji ekonomicznej i społecznej Macedonii w związku ze spotkaniem Grupy Konsultacyjnej, organizowanym w maju 1999 r. w celu koordynacji pomocy zagranicznej dla Macedonii. Skrócona wersja tego raportu dostępna jest w języku angielskim.