Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, institutional reforms, Moldova, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, public administration

Ocena reform instytucji rządowych - misja pilotażowa do Mołdowy

 

Opis projektu:

W ramach projektu Marek Dąbrowski przebywał w maju z kilkudniową wizytą w Kiszyniowie, gdzie spotkał się z Premierem, ministrami, Prezydentem oraz doradcami Premiera, donorami i niezależnymi ekspertami. Efektem misji było kompleksowe memorandum skierowane do rządu Mołdowy oraz Kancelarii Prezydenta dotyczące głównych komponentów i etapów reformom administracji publicznej w tym kraju. Doradztwo dla Premiera i Rządowej Komisji ds. Reform Administracyjnych kontynuowane było podczas kolejnego projektu, realizowanego przez CASE w porozumieniu z UNDP.

 

Sponsor:

UNDP