Advisory, Europe, Financial sector, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Rumunia, Trade, economic integration and globalization

Międzynarodowa grupa doradcza 'Pro Democratia'

Opis projektu:

Zadaniem międzynarodowej grupy ekspertów, powstałej z inicjatywy Fundacji "Pro Democratia" było konceptualne i analityczne wsparcie Premiera, rządu i Narodowego Banku Rumunii w opracowaniu i wprowadzeniu w życie programu reform gospodarczych.

Zakres tematyczny projektu obejmował ogólną strategię reform gospodarczych, politykę monetarną i fiskalną, prognozowanie makroekonomiczne, politykę społeczną, reformę emerytalną, prywatyzację i restrukturyzację sektorów infrastrukturalnych, restrukturyzację górnictwa węglowego, sanację sektora bankowego, reformę podatkową, handel zagraniczny i bilans płatniczy.

Projektem kierował Georges de Menil, a menedżerem projektu był Constantin Zaman.