Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, kraje post-jugosłowiańskie, Macroeconomics and macroeconomic policy, Serbia

Letnia szkoła polityki gospodarczej w Belgradzie

W dniach 23-25 lipca 2001 r. Marek Dąbrowski na prośbę Instytutu G-17 prowadził w Belgradzie zajęcia z makroekonomii w Letniej Szkole Polityki Gospodarczej dla studentów z krajów post-jugosłowiańskich.