24 Maj 2023
Global/Multiregional, Publikacje zewnętrzne, Research, Trade, economic integration and globalization

Globalne łańcuchy wartości – możliwe synergie między handlem zewnętrznym a wewnętrznymi inicjatywami ekonomicznymi służące zapobieganiu strategicznej zależności Unii Europejskiej

Globalne łańcuchy wartości umożliwiają, także Unii Europejskiej, dwie trzecie międzynarodowego handlu. Unia pragnie zachować powiązania handlowe z zewnętrznymi państwami i organizacjami oraz zapobiegać naruszeniu szlaków handlowych. Niniejsze badanie zapewnia przegląd źródeł zrównoważonych dostaw surowców, towarów i kluczowych dóbr, w oparciu o koncept unijnej Otwartej Autonomii Strategicznej. Raport informuje, które surowce są kluczowe dla UE i niezbędne do przeprowadzenia zielonej transformacji oraz bada unijny wewnętrzny system legislacyjny i narzędzia międzynarodowej współpracy, starając się określić ryzyko zaburzenia ich dostaw. Ewaluuje również wpływ europejskich preferencyjnych porozumień handlowych na dostępność surowców. Badanie podkreśla polityczne i ekonomiczne znaczenie pluri- i bilateralnych umów handlowych oraz współpracy w zakresie dostarczania surowców. Analizuje także unijny zestaw działań służących chronieniu interesów UE i podejmowaniu niezależnych decyzji handlowych w celu zminimalizowania wpływu bezprawnych działań innych aktorów. Raport przedstawia również strategie wzmocnienia globalnych łańcuchów wartości w kluczowych dziedzinach unijnego przemysłu, na podstawie przeglądu obowiązujących systemów regulacji, międzynarodowych sojuszy i podejmowanych w tej dziedzinie działań.