Advisory, Macroeconomics and macroeconomic policy, Middle East and North Africa, pomoc międzynarodowa, Post-communist transition and development issues

Irak - liberalizacja cen i odejście od systemu "Ropa za żywność"

Opis projektu:

W ramach projektu finansowanego przez Bank Światowy, Marek Dąbrowski pracował w Iraku jako członek międzynarodowej grupy ekspertów, przygotowującej ocenę potrzeb pomocowych Iraku. Przedmiotem jego misji były zagadnienia dotyczące liberalizacji cen w Iraku, wyeliminowania systemu kartkowego oraz wygaszanie programu ONZ "Ropa za żywność". Raport końcowy pt. "Thinking about price liberalization and building a market economy in Iraq", prezentujący całościowy program liberalizacji cen kontrolowanych, został przygotowany w początkach października 2003 r. Skrócona wersja tego raportu pt. "Building a Market Economy in Iraq" została przedstawiona na wewnętrznym seminarium CASE w dniu 17.10.2003 r.


Sponsor:

Bank Światowy