Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Tadżykistan

Doradca premiera Tadżykistanu ds. ekonomicznych

Opis projektu:

W oparciu o rezultaty misji programującej z lipca 1996 r., w latach 1996-1997 Julian Pańków pełnił funkcję doradcy premiera Tadżykistanu ds. ekonomicznych. Misja sfinansowana przez Agha Khan Development Network dotyczyła strategii prywatyzacyjnych, reformy systemu celnego i ustawodawstwa ekonomicznego. W ramach powyższego projektu w marcu 1997 r. z dwutygodniową misją w Tadżykistanie przebywał także Jerzy Osiatyński, który doradzał premierowi i członkom rzadu w sprawach reformy systemu podatkowego.