01 Wrz 2005 - 01 Mar 2006

Analiza Europejskiej Polityki Sąsiedztwa: Kraje sąsiadujące z Unią Europejską i zwiększająca się integracja ekonomiczna

 

Opis Projektu:

Głównym celem projektu było zidentyfikowanie najlepszych, z punktu widzenia Holandii oraz Unii, sposobów zwiększenia w najbliższych 10-15 latach integracji ekonomicznej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, Rosją, Egiptem, Marokiem i Algierią. Raport uwzględniał istniejące formy integracji ekonomicznej, ich wzajemne powiązania i sekwencję czasową. Raport analizował ponadto szczegółowo wymagania instytucjonalne dla krajów sąsiadujących z Unią w różnych wariantach integracji. Zbadane zostały gospodarcze skutki integracji w dziedzinie handlu dobrami i usługami oraz konsekwencje migracji. Ze względu na znaczenie problematyki energii w dialogu UE z niektórymi, spośród sąsiadujących z nią krajów, powstał także oddzielny rozdział analizujący współpracę UE w dziedzinie energetyki z Rosją, Algierią oraz Ukrainą. W raporcie poddana została analizie finansowa pomoc UE dla jej partnerów, zawarte także zostały rekomendacje dotyczące kształtowania w przyszłości polityki sąsiedztwa UE oraz Holandii.

 

Partner:

Istanbul Economics

 

Sponsor:

Ministerstwo Gospodarki Holandii