01 Lip 2015 - 02 Lip 2015

Analiza efektywności wprowadzenia ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027) mechanizmu odwróconego obciążenia na towary z kategorii stali (FP 341)

07.2015 - 10.2015

 

Opis projektu:

Celem analizy jest ocena czy poprzez wprowadzenie od dnia 1 października 2013 r. odwróconego obciążenia VAT na niektóre wyroby stalowe ograniczono nadużycia w rozliczaniu podatku VAT w obrocie tymi towarami oraz czy warunki funkcjonowania przedsiębiorców w branży objętej zmianami uległy poprawie. Analiza obejmuje lata 2010-2014 i prezentuje następujące elementy:

-charakterystyka rynków wyrobów stalowych w Polsce;

-analiza wielkości szarej strefy i tzw. Czarnej strefy na ryku stalowym;

- analiza sytuacji finansowej podmiotów operujących na rynku wyrobów stalowych;

-analiza wpływu wprowadzonych zmian na budżet państwa;

- analiza wpływu wprowadzonych zmian na gospodarkę Polski.

Rezultatem badania przeprowadzonego przez CASE jest raport analizujący efektywność wprowadzenia ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw mechanizmu odwróconego obciążenia na towary kategorii stali.

 

Sponsor: Ministerstwo Finansów