efektywność przedsiębiorstw, Europe, Institutional reforms, inwestorzy zagraniczni, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, kondycja finansowa przedsiębiorstw, kraje transformacji, Macroeconomics and macroeconomic policy, nadzór korporacyjny, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja, przedsiębiorstwa państwowe, przekształcenia własnościowe, Raporty CASE, restrukturyzacja przedsiębiorstw, sektor prywatny, sektor publiczny, spółki z udziałem zagranicznym, struktura własnościowa

Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Własność, restrukturyzacja, efektywność

Streszczenie

Przedstawiona praca zawiera w sobie liczne i wielokierunkowe wątki, a analizy w niej zawarte zostały dokonane na różnych poziomach ogólności, dlatego trudno jest podjąć się w tym miejscu całościowego, spójnego podsumowania wszystkich wyników naszych badań. Wobec tego skoncentrujemy się tutaj na niektórych ważniejszych wątkach przewijających się w wielu miejscach pracy, odniesiemy się też do doświadczeń światowych związanych z prywatyzacją i wyciągniemy z nich wnioski dla Polski.