Chiny, demokracja, Global/Multiregional, Infrastructure, energy and climate change, katastrofa ekologiczna, Macroeconomics and macroeconomic policy, ochrona środowiska, Other Regions, Runda Doha, Trade, economic integration and globalization, Zeszyty mBank-CASE

Wyzwania dla wzrostu gospodarczego Chin

Streszczenie

Gospodarka Chin rozwija się w zawrotnym tempie. Jeśli porównamy ją do pędzącego samochodu, doświadczenie każe przewidywać możliwe warianty katastrofy: (1) awaria sprzętu, rozumiana jako załamanie mechanizmu gospodarczego (odpowiadające poważnej awarii mechanicznej samochodu), (2) awaria oprogramowania, rozumiana jako wada systemu rządzenia (kierowania państwemi gospodarką), powodująca społeczne zaburzenia (odpowiadające bójce wśród pasażerów pojazdu), np. sytuacja, kiedy gospodarka nie spełnia rosnących społecznych oczekiwań co do osiąganych wyników z powodu braku lub nieefektywności wielu kluczowych instytucji regulacyjnych oraz (3) awaria układu zasilania, oznaczająca utratę zdolności do rozwoju (tak jak wtedy, gdy skończy się paliwo albo zostanie wyłączony zapłon), np. na skutek katastrofy ekologicznej lub załamania eksportu. Fakt, że Chiny zadeklarowały ostatnio jako swój najważniejszy cel budowę Harmonijnego Społeczeństwa (opisywanego jako demokratyczne społeczeństwo pod rządami prawa, żyjące w zgodziez naturą) sugeruje, że poprawa systemu rządzenia i ochrona środowiska należą do najpoważniejszych wyzwań na drodze do trwałego rozwoju. Jednak urzeczywistnienie wizji „harmonijnego społeczeństwa” wymaga budowy harmonijnego świata. Tymczasem głębokie dostosowania strukturalne w krajach rozwiniętych, wywołane szybkim postępem globalizacji i innowacji technologicznych przyczyniły się do powstania międzynarodowej atmosfery sprzyjającej protekcjonizmowi w handlu, a degradacja środowiska naturalnego zwiększa prawdopodobieństwo konfliktu wokół globalnego dziedzictwa środowiska naturalnego. A więc Chiny powinny szczególnie aktywnie działać na rzecz powodzenia Rundy Doha i utworzenia międzynarodowego konsorcjum badawczego zajmującego się rozwijaniem technologii czystego spalania węgla.