05 Maj 2015

Wpływ wzrostu długości życia oraz podniesienia wieku emerytalnego na wysokość emerytur na przykładzie pięciu państw europejskich – Estonii, Finlandii, Węgier, Holandii i Polski

Długość życia wzrasta we wszystkich krajach Europy. Aby utrzymać wypłacalny poziom emerytur, poszczególne kraje wprowadzają szereg reform politycznych, które mają zachęcać do dłuższej pracy i przechodzenia na emeryturę w późniejszym wieku. Analizie poddano wpływ wzrostu długości życia i podniesienia wieku emerytalnego na wysokość emerytur w pięciu krajach Europy. Oceniono również wpływ reform emerytalnych na sytuację finansową osób starszych. Artykuł przedstawia różnorodność regulacji politycznych w pięciu krajach i pokazuje, jak zachęty finansowe wpływają na chęć kontynuacji pracy przez osoby starsze.