CASE Policy Briefs, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Institutional reforms, polityka fiskalna, Post-communist transition and development issues, reformy ekonomiczne, Rosja

Institutions of the Russian fiscal federalism: 20 years of evolution

Autorka briefu, Elena Jarocińska, omawia najważniejsze instytucje systemu fiskalnego Federacji Rosyjskiej, opisuje ewolucję regulacji podatkowych od momentu powstania państwa, oraz przedstawia swoje rekomendacje. Wśród nich znajdują się m.in. zwiększenie autonomii podatkowej poszczególnych jednostek terytorialnych (obecnie  mocno ograniczonej), ustanowienie jasnych i transparentnych warunków udzielania pomocy przez rząd federalny, zapewnienie stabilnego środowiska regulacyjnego (w tym powstrzymanie się od zbyt częstych zmian przepisów), oraz zwiększenie ochrony interesów jednostek terytorialnych na szczeblu instytucjonalnym.