Jakie są wyzwania stoją przed Polską w związku z przyjęciem blisko 3 mln ukraińskich uchodźców?

W trakcie trwającej wojny w Ukrainie około 6,5 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, a ponad 4 mln uciekło do sąsiednich krajów, głównie do Polski. Biorąc pod uwagę to, że Polska po raz pierwszy przyjmuje tak dużą liczbę wojennych uchodźców, Katarzyna Sidło (CASE) i Marah Jamous (WANA) opisały doświadczenia Jordanii, z których Polska może skorzystać w obecnej sytuacji. Jordania to kraj, który gości około 3 milionów uchodźców, z czego prawie połowa to dotknięci wojną obywatele Syrii.


W artykule omówiono takie kwestie jak zapewnianie mieszkań, wsparcia finansowego i usług publicznych oraz dostęp do rynku pracy. Dodatkowo poruszono temat dyskursu publicznego i zmieniającej się opinii publicznej w sprawie przyjmowania uchodźców.

Artykuł zatytułowany „Dekada przyjmowania uchodźców syryjskich w Jordanii – wnioski wyciągnięte dla Polski” został opublikowany przez EuroMeSCo: https://www.euromesco.net/publication/a-decade-of-hosting-syrian-refugees-in-jordan-lessons-learnt-for-poland/

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem. Artykuł został opublikowany w języku angielskim.

Katarzyna Sidło oraz Marah Jamous udzieliły również wywiadu dla EuroMeSCo, w którym omawiają główne wyzwania, przed którymi stanie Polska w związku z przyjęciem blisko 3 mln ukraińskich uchodźców, analizują w czym obecna sytuacja w Polsce przypomina sytuację w Jordanii i rozważają jakie wnioski mogą zostać z niej wyciągnięte.

Cały wywiad pt. „Dekada przyjmowania uchodźców syryjskich w Jordanii – wnioski wyciągnięte dla Polski” można obejrzeć na kanale EuroMeSCo na YT: https://www.youtube.com/watch?v=KVAxEeUFqOU&list=PLwjTmoSF9GL22nNp6nUouzYybD9Dv9h2f&index=2

Zapraszamy do objerzenia wypowiedzi Katarzyny Sidło i Marah Jamous. Wywiad w języku angielskim.