Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Trade, economic integration and globalization

Unia celna: cele i perspektywy integracji gospodarczej w Eurazji

Przedstawiciel CASE Ukraina, Aleksandar Papko, wygłosił w 12 marca 2014 roku prezentację dla grupy amerykańskich studentów z EESA-Eastern European Study Aboard. Tematem wystąpienia był proces integracji gospodarczej i rozwój Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EaWG). Papko przedstawił historię Wspólnoty, omówił perspektywy rozszerzenia członkostwa na inne kraje, oraz przyjrzał się różnym instytucjom unii celnej, w tym Radzie Międzypaństwowej, Komitetowi Integracyjnemu oraz Sądowi Wspólnoty. Analizie poddał indywidualne cele państw członkowskich tj. Rosji, Białorusi i Kazachstanu, równocześnie wskazując korzyści dla poszczególnych członków ugrupowania oraz zwracając uwagę na warunki niezbędne dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Spotkanie zorganizowane było przez CASE.


EESA jest organizacją pożytku publicznego organizującą półroczne i roczne programy wyjazdowe dla studentów do Charkowa na Ukrainie. Podczas wyjazdów studenci spotykają się ze specjalistami z dziedzin nauk politycznych i ekonomicznych.