16 Kwi 2024
Europe

Rozpoczynamy realizację projektu „CASE o dwudziestu latach Polski w UE”!

W ramach projektu „CASE o dwudziestu latach Polski w UE zapraszamy na serię wykładów i dyskusji panelowych. Skupimy się w nich na szeroko pojętych kwestiach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Omówimy złożone aspekty zmian instytucjonalnych, ekonomicznych, społecznych oraz politycznych wynikających z członkostwa w UE. Nie ograniczymy się jedynie do retrospekcji, ale również spojrzymy w przyszłość, zastanawiając się nad ewentualnymi przyszłymi rozszerzeniami.

Tematy, które zamierzamy podjąć, obejmują różnorodne aspekty życia społecznego i gospodarczego. Przyjrzymy się wpływowi jednolitego rynku na państwa członkowskie oraz rozważymy koszty i korzyści z wprowadzenia euro. Biorąc pod uwagę kontekst dalszych rozszerzeń, zastanowimy się nad wyzwaniami dla swobodnego przepływu osób i rynku pracy oraz konkurencyjnością rolnictwa. Nie zapomnimy również o analizie osiągnięć polityki spójności w nowych krajach członkowskich oraz przyszłych wyzwaniach, które przed nią stoją.

Serię projektowych wydarzeń otwieramy 181. Seminarium mBank-CASE pt.
 
„Jubileusz 20-lecia Polski w UE: Co się sprawdziło, a co nie? Wnioski na przyszłość”

W tym roku świętujemy 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Za nami  dwie dekady pełne wyzwań i osiągnięć, podczas których Polska stała się istotną częścią europejskiej wspólnoty. Dzięki członkostwu w UE Polska doświadczyła intensywnego wzrostu gospodarczego, rozwijając infrastrukturę, podnosząc jakość życia obywateli i budując silniejsze więzi z innymi krajami członkowskimi. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, choć  wiemy, że przed nami nadal wiele pracy.

O przyszłości Polski i Unii Europejskiej porozmawiamy na seminarium 17 kwietnia , którego gościem będzie: 

dr Jan Olbrycht
stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych (czyli budżetu) UE oraz poseł w Parlamencie Europejskim, sprawujący swoją funkcję od 20 lat.
 
 
 
 
Nasze wydarzenia online nie tylko poszerzają wiedzę na temat Unii Europejskiej, ale także stanowią inspirującą platformę do dyskusji i wymiany poglądów. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i mediów społecznościowych!